Założyciel:  bł. Edmund Bojanowski

Charakter Zgromadzenia:  Zgromadzenie zakonne habitowe, oddające się zewnętrznej działalności apostolskiej i dobroczynnej,

o ślubach publicznych na prawie papieskim.

Charyzmat: realizowanie na co dzień ewangelicznego przykazania miłości Boga nade wszystko oraz miłości bliźniego, przejawiające się w naśladowaniu Maryi, najpokorniejszej Służebnicy Pańskiej oraz posłudze wobec potrzebujących, zwłaszcza dzieci, ubogich i chorych. 

Duchowość:  miłość i prostota jako duchowy Testament zostawiony przez Założyciela.

 
Hasło Zgromadzenia:  Przez Maryję do Jezusa.