Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

EWANGELIA I ROZWAŻANIE
modlitwawdrodze.pl

29 października 2018

Projekt budowy szkoły średniej z internatem w Chamuka, Zambia

I. OPIS PROBLEMU I GRUPY DOCELOWEJ
Chamuka jest położona 35 kilometrów od miasta Kabwe w Centralnej Prowincji Zambii, w jednym z wielu biednych, choć gęsto zaludnionych regionów Zambii, gdzie ludność żyje głównie z rolnictwa lub zajmuje się wycinaniem drzew i produkcją węgla drzewnego. Brak tam dostępu do bieżącej wody, prądu czy gazu. Dojazd jest wyłącznie drogą żwirową i wyboistą. Komunikacja telefoniczna jest również bardzo utrudniona. W okolicy znajduje się państwowa szkoła podstawowa, lecz o bardzo niskim standardzie. Nie ma natomiast szkoły średniej z internatem, gdzie lokalna młodzież, a szczególnie dziewczęta, mogłaby kontynuować naukę. Ten brak dostępu do edukacji jest jedną z głównych przyczyn ubóstwa tamtejszej ludności, a także generuje problem zawierania małżeństw w bardzo młodym wieku oraz wzrost liczby bardzo młodych, samotnych matek. Przyczynia się to również do rozwoju pandemii HIV/AIDS. Dziewczęta napotykają na wielkie trudności w dostępie do edukacji i z tego powodu, że w tamtejszym społeczeństwie status kobiet jest niższy niż mężczyzn. Ubogiej rodzinie zależy, aby jak najszybciej wydać córkę za mąż, by rodzina męża zapłaciła za nią część majątku. Poza tym, rola dziewcząt w rodzinie jest przede wszystkim służebna: są one wysyłane do pracy w polu, zajmują się młodszym rodzeństwem i pracami domowymi. W tej sytuacji trudno się dziwić, że kształcenie dziewcząt, w które trzeba jeszcze inwestować, wciąż nie jest priorytetem w życiu ubogiej rodziny.

II. PROJEKT DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO OGRANICZENIA SKALI PROBLEMU I OCZEKIWANE REZULTATY
W związku z powyżej opisaną sytuacją, Chief plemienia Bemba ofiarował Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek część swojej ziemi i zwrócił się z prośbą, by wybudować na tym terenie szkolę średnią z internatem dla dziewcząt. Budowa została rozpoczęta w 2012 roku. Powstał jeden budynek składający się z sześciu sal lekcyjnych oraz jeden budynek sanitarny. W chwili obecnej na ukończeniu znajduje się budowa konwentu dla sióstr, które wkrótce przejmą nadzorowanie budowy, a po jej ukończeniu będą stanowiły kadrę szkoły. Do chwili obecnej tempo budowy jest bardzo wolne, ponieważ brakuje funduszy, dlatego właśnie w imieniu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Niepokalanie Poczętej składam prośbę o wsparcie budowy szkoły w Chamuka (Zambia). Planujemy, aby w tej szkole mogły podjąć dalszą naukę także młode matki, które przerwały ją z powodu ubóstwa lub obowiązków związanych z wychowaniem dziecka. Mamy nadzieję, że dostęp do oświaty podniesie status społeczny dziewcząt, które w znacznej liczbie chcą się uczyć. Umożliwi im to zdobycie konkretnego zawodu - a dzięki temu środków utrzymania - i przyczyni się do zmniejszenia skali ubóstwa. Szkoła ta stałaby się także ośrodkiem oświatowym, w którym mogłyby być organizowane kursy szycia i gotowania dla kobiet, a nawet kursy przedsiębiorczości, które pomogłyby rozwinąć własną działalność gospodarczą. Byłaby także możliwość dokształcania kobiet w zakresie ogrodnictwa, rolnictwa i hodowli zwierząt.
W założeniach, szkoła ma również pomóc w uświadomieniu miejscowej ludności negatywnych konsekwencji masowego wycinania drzew do produkcji węgla drzewnego. Zjawisko to przyczynia się do zmian klimatycznych w skali całego globu. Kolejnym efektem, nie mniej ważnym niż zwiększenie dostępu do edukacji, będzie podniesienie świadomości na temat niebezpieczeństwa zarażenia wirusem HIV, jak również o konieczności zapobiegania mu, wczesnego diagnozowania i podjęcia leczenia przez zarażonych. Pragniemy, aby ta szkoła była dla wszystkich mieszkańców okolicznych wiosek nadzieją na godne życie w Zambii, bez konieczności emigracji.

s. Maria Żywiec, służebniczka NMP „starowiejska”
Stara Wieś - Chamuka, 10.08.2018.

Dar pieniężny można wpłacić na następujące konto:
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP
88124023241111000033146946
z dopiskiem: Na budowę szkoły w Chamuka

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
34 0.042841911315918