Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

EWANGELIA I ROZWAŻANIE
modlitwawdrodze.pl

Działalność Zgromadzenia

Charyzmatyczną misją sióstr jest pełnienie z miłości do Chrystusa posługi opiekuńczo-wychowawczej, katechetycznej oraz charytatywnej wśród dzieci, chorych i ubogich.

Realizują ją przede wszystkim w przedszkolach, zwanych „ochronkami”, mieszczących się najczęściej w domach zgromadzenia, a także w pracy katechetycznej. Przez dzieci siostry oddziałują również na rodziny. Poza katechizacją, angażują się w prowadzenie grup modlitewno-apostolskich dla dzieci i młodzieży, jak np. Ruchu „Światło-Życie”, scholi, kół Żywego Różańca, Dziewczęcej Służby Maryjnej, Krucjaty Eucharystycznej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Służebniczki organizują rekolekcje i dni skupienia dla dziewcząt, udostępniają książki, czasopisma i nagrania z treściami religijnymi. Indywidualnie docierają również z Dobrą Nowiną do dzieci niepełnosprawnych i ciężko chorych, przygotowując do pierwszej spowiedzi i Komunii św. Swoim zasięgiem apostolskim zgromadzenie obejmuje także dzieci z rodzin patologicznych i dotknięte sieroctwem. Prowadzą domy dziecka, specjalne ośrodki wychowawcze, świetlice, współdziałają z Pogotowiem Opiekuńczym i innymi organizacjami społecznymi.

Siostry, w duchu wierności wskazaniom Założyciela, służą chorym w szpitalach, przychodniach i domach opieki; pracują w ramach parafialnych grup charytatywnych, wspierając duchowo i materialnie ubogich, chorych i samotnych. Podejmują też inne formy apostolstwa i posługi, wynikające z aktualnych potrzeb Kościoła. W warunkach misyjnych, do takich prac należy objęcie opieką dzieci chorych na AIDS (Zambia), pozbawionych domu „dzieci ulicy” czy też wsparcie dla więźniów (Syberia).

Placówki:

Dom dziecka w Chotomowie

Dom dziecka w Częstochowie

Dom dziecka w Tuligłowach

Ośrodek wychowawczy w Krakowie

Ośrodek wychowawczy w Jarosławiu

Fundacja Kasisi 

 

Niektóre przedszkola:

Gorlice

Kraków

Łódź

Rymanów

Stryków

Tylicz

Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
33 0.048747062683105