Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

EWANGELIA I ROZWAŻANIE
modlitwawdrodze.pl

Bł. S. Katarzyna Celestyna Faron

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Błogosławiona Celestyno – módl się za nami
Córko ziem górskich,
Miłująca ciszę i piękno gór,
Wypełniająca Wolę Bożą,
Spiesząca z pomocą tym, którzy jej potrzebowali,
Wybierająca drogę Służebniczki Niepokalanej,
Ofiarująca swoje życie za nawrócenie kapłana,
Oblubienico Baranka Niepokalanego,
Męczennico Oświęcimia,
Rozdająca w obozie swoje serce i porcje żywnościowe,
Modląca się w miejscu kaźni,
Naśladowczyni Niepokalanej Maryi,
Zapatrzona w św. Teresę od Dzieciątka Jezus,
Ochroniarko i Wychowawczyni dzieci i młodzieży,
Troskliwa Matko sierot i opuszczonych,
Spiesząca chorym i cierpiącym,
Kochająca Polską Ziemię,
Broniąca wolności naszej Ojczyzny,
Rozmiłowania w modlitwie,
Krzewicielko Różańca świętego,
Niosąca ulgę w cierpieniu,
Patronko modlących się za kapłanów,
Patronko umierających w cierpieniu i samotności,
Patronko naszej ziemi,
Wierna radom ewangelicznym,
Wzorze życia zakonnego,
Wzorze miłości bliźniego,
Kochająca Boga ponad wszystko,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami, Błogosławiona Celestyno.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się
Ojcze niebieski, Ty w męczeńskiej śmierci Błogosławionej Siostry Celestyny, ukazałeś cuda swojej łaski. Spraw prosimy, abyśmy wzywając Jej wstawiennictwa, osiągnęli postęp w świętości i łaskę, o którą z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
33 0.057203054428101