Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

EWANGELIA I ROZWAŻANIE
modlitwawdrodze.pl

Duchowość

Od początku swego istnienia Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Starowiejskich za najważniejszą cechę swej duchowości uważa realizowanie na co dzień ewangelicznego przykazania miłości Boga nade wszystko oraz miłości bliźniego, przejawiającej się w służebnej postawie wobec potrzebujących.

Siostry złączone z Chrystusem węzłem oblubieńczej miłości przez profesję rad ewangelicznych – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa - żyją sprawami Kościoła, czego konkretnym przejawem jest modlitwa wstawiennicza w powierzanych intencjach, a także aktywne włączanie się w życie miejscowej wspólnoty parafialnej.

Kolejne charakterystyczne rysy duchowości, to pracowitość, pokora i prostota, w której bł. Edmund widział zadatek błogosławieństwa Boego i owocności dzieł apostolskich zgromadzenia: Co zawsze polecałem, dziś powtarzam, przede wszystkim prostotę zalecam; dopóki ta w zgromadzeniu trwać będzie, dopóty będzie w nim błogosławieństwo Boże.

Patronką i wzorem dla sióstr jest najpokor­niejsza Służebnica Pańska – Maryja Niepokalana. Rozważając z dziecięcą mićością Jej życie, zwłaszcza w tajemnicy „Fiat” i „Magnificat”, starają się kształtować w sobie postawy i cnoty maryjne, wzywać pośrednictwa oraz szerzyć kult wśród wiernych.

Moc do wiernego trwania przy Bogu i służby potrzebu­jącym siostry czerpią z Eucharystii; każdego dnia uczestniczą we Mszy św. i adorują Najświętszy Sakrament, łącząc ofiarę własnego życia z ofiarą Chrystusa. Praktykują codzienną modlitwę wspólnotową i indywidualną, zwłaszcza: medytację Słowa Bożego, Liturgię Godzin, czytanie duchowne oraz rozważanie tajemnic różańcowych. Uczestniczą również w nabożeństwach parafialnych. Szczególną pomocą w otwieraniu się na działanie Ducha Świętego oraz w postępie wewnętrznym jest codzienny rachunek sumienia, częsta Spowiedź św., kierownictwo duchowe, a także przeżywanie miesięcznych dni skupienia i dorocznych rekolekcji.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
33 0.046948194503784