Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

EWANGELIA I ROZWAŻANIE
modlitwawdrodze.pl

Bibliografia

Bibliografia
Archiwum zgromadzenia w Starej Wsi
Akta Kapituł Generalnych.
Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Stara Wieś 1993. 
Relacja s. Michaliny Fal, Angarsk na Syberii Wschodniej w Rosji. 2007 rok.
Relacja s. Elżbiety Winiarskiej, Czita na Syberii Wschodniej w Rosji. 2007 rok.

Opracowania
Dębowska K., Kłoczowski J., Siostry zakonne w Polsce, Słownik biograficzny, t. I, Niepokalanów 1994.
Fąka M., Ziarno rzucone w ziemię, Wrocław 1988 (II wyd. Poznań 1999).
Grzebień S., Chwalcie z nami Panią Świata. Z dziejów Kościoła na ziemi brzozowskiej, Kraków 1985.
Hołda K., Sługa Boży Edmund Bojanowski. Myśli, przeżycia, nauki, Opole 1985.
Jesse W., I one poszły z nim za Panem, Poznań 1995
W. Kluz, Chcę być świętą, Stara Wieś 1993.
Korobij E., Jankiewicz Eleonora, [w:] Siostry zakonne w Polsce, Słownik biograficzny, red. K. Dębowska, J. Kłoczowski, Niepokalanów 1994.
Kuźnar S., Ku szczytom, Kraków 1946.
Morthorst B., Nędzy trzeba samemu dotknąć, Wrocław 1988.
Muchowicz W., Żywot Edmunda Bojanowskiego, Dębica 1933.
Niedźwiedzka Z., Edmund Bojanowski, Prekursor Soboru Watykańskiego II, Wrocław 1983.
Pachucki J., Matka Leona Jankiewicz, Kraków 1929.
Szafrańska A., Surdut czy rewerenda, Warszawa 1976.
Szczepańska A., 50 lat w służbie Niepokalanej na ziemi Południowoafrykańskiej, Johannesburg 1996.
Szelęgiewicz A., Edmund Bojanowski i jego dzieło, Poznań - Warszawa - Lublin 1966.
Szelęgiewicz A., Mokrzycki B., Duchowość Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, Warszawa 1981.
Szeligiewicz A. , Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Stara Wieś), seria: Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939 – 1947, red. A. Chruszczewski, K. Dębowska, J. Kłoczowski, t. 2, Lublin 1984.
Szelęgiewicz A., Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Stara Wieś) 1939 - 1947, Lublin 1984. 
Winowska M., Edmund Bojanowski, Pre’ceurseur de Vatican II, Paris 1979.

Artykuły
Chociej S., Twórczość literacka i działalność wydawnicza Edmunda Bojanowskiego. „Nasza Przeszłość”, XXVI, 1967
Kornacka M., Edmund Bojanowski 1814 - 1871, „Nasza Przeszłość”, XXVI 1967.
Mazur H. A., Siostra Romana Wilk - Misjonarka w Zambii (1901 - 1979), w: „Chrześcijanie”, t. VIII, Warszawa 1982 (pr. zb. pod red. B. Bejze).
Ławecka M., Siostra Tekla Rufina Świrska (1893 - 1980) - Misjonarka za Zgromadzenia Służebniczek Starowiejskich, w: „Chrześcijanie”, t. XI, Warszawa 1983,(pr. zb. pod red. B. Bejze).

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
31 0.047554016113281