Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

EWANGELIA I ROZWAŻANIE
modlitwawdrodze.pl

Pomoc misjom

W AFRYCE:

     Adopcja serca
Siostry proszą o wsparcie dla uczniów z przedszkoli i szkół w Zambii, Malawi, Tanzanii, RPA, których w każdej z placówek jest sporo. W większości przypadków dużą trudność stanowi przysłanie zdjęcia i opisywanie sytuacji każdego z tych dzieci, dlatego siostry będą wdzięczne szczególnie za podjęcie Adopcji Serca „bezimiennie”.

     Siostry w Matero w Zambii prowadzące szkołę dla kobiet i dziewcząt oraz przedszkole potrzebują na:
- remont dachu i na naukę dla tych, którzy nie mogą jej opłacić 
- żywność, odzież i leki dla najuboższych osób z okolicy.

     Siostry ze szpitala w Katondwe (Zambia) potrzebują środków na:
- budowę studni głębinowej dla szpitala i prowadzonego przy szpitalu przedszkola; 
- budowę elektrowni wodnej (brak prądu!)
- budowę domów dla studentów medycyny i pielęgniarstwa, przybywających tam na praktyki.
bardzo pilne potrzeby to zakup: 
- nowego generatora tlenu (stary się zepsuł i nie da się go naprawić)
- mocnego materiału na prześcieradła, używanych na bieżąco środków do dezynfekcji pościeli, leków i materiałów opatrunkowych oraz żywności dla pacjentów szpitala i ubogich mieszkańców okolicznych wiosek.

     AdoMis - Adopcja Misyjnego Seminarzysty

Emmanuel  Mumba urodził się w 1994 r. w Mwavi – par. Katondwe w Zambii, jako najmłodsze dziecko z dziesięciorga dzieci. Tylko jedno z rodzeństwa ukończyło szkołę średnią, żadne nie pracuje zawodowo – wszyscy uprawiają rolę.  Rodzice Emmanuela są w wieku emerytalnym (ojciec Thomas Mumba -ur. 1942 r., mama w 1952 r.) i oboje zajmują się uprawą roli. Ojciec od wielu lat jest także katechistą w Mwavi.  Emmanuel  ukończył szkołę średnią dzięki pomocy s. Marii Żywiec. Siostry ze szpitala w Katondwe dawały mu drobne prace do wykonania, by mógł nieco zarobić i w ten sposób ukończył I semestr w seminarium, z bardzo dobrymi wynikami.  W miarę możności siostry nadal go będą wspierać, ale to mało. Nie ma on możliwości zdobycia funduszy na pokrycie kosztów dalszych studiów seminaryjnych. Dlatego będzie wdzięczny, jeśli ktoś zechce go wspomóc – finansowo i modlitewnie, by mógł zostać księdzem. 

Ofiary można wpłacać na konto misyjne zgromadzenia:
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP
Stara Wieś 460, 36-200 Brzozów, skr. poczt. 66
Tel: (13) 43-414-76; e-mail: sluzebniczki_misje@pro.onet.pl
Bank Pekao S. A. I/O Brzozów, Nr 88124023241111000033146946
z dopiskiem: AdoMis Emmanuel- dar na cele charyt.-opiek.

Ofiary można odliczać od podatku – jeśli wpłata będzie z dopiskiem „dar na cele charyt.-opiek.”

Innocent Mwila – od stycznia 2016 r. jest w 10 klasie. Chce uczyć się w niższym seminarium w Monze - a potem iść do wyższego, by zostać księdzem. Kiedy miał 4 lata, jego ojciec uciekł. Wychowują go dziadkowie, którzy utrzymują się jedynie z uprawy ziemi. Nie mają na tyle dochodów, by opłacić mu naukę, bo mają na utrzymaniu jeszcze wnuczkę.

Będzie wdzięczny za objęcie go pomocą duchową i materialną. O pomoc dla niego prosi s. Leona Chintu.

Ofiary można wpłacać na konto misyjne zgromadzenia:
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP
Stara Wieś 460, 36-200 Brzozów, skr. poczt. 66
Tel: (13) 43-414-76; e-mail: sluzebniczki_misje@pro.onet.pl
Bank Pekao S. A. I/O Brzozów, Nr 88124023241111000033146946
z dopiskiem: AdoMis Innocent - dar na cele charyt.-opiek.


      Ponadto siostry w Zambii potrzebują: 
- wsparcia modlitewnego i materialnego na utrzymanie postulatu i nowicjatu, w którym miejscowe dziewczęta przygotowują się do życia zakonnego,
-  środków na wykończenie budowy nowego dom prowincjalnego,
- środków na kształcenie miejscowych sióstr do pracy w szkołach, przedszkolach i szpitalach.

     Siostry w RPA potrzebują:
- paliwa na dojazdy do stacji misyjnych (zwłaszcza s. Barbara Skóra), 
- środków na żywność i leki dla ubogich w odwiedzanych wioskach, 
- funduszy na zakończenie budowy sali przedszkolnej i kaplicy.


PROJEKT BUDOWY SZKOŁY ŚREDNIEJ Z INTERNATEM W CHAMUKA, ZAMBIA

I. OPIS PROBLEMU I GRUPY DOCELOWEJ.
Chamuka jest położona 35 kilometrów od miasta Kabwe w Centralnej Prowincji Zambii, w jednym z wielu biednych, choć gęsto zaludnionych regionów Zambii, gdzie ludność żyje głównie z rolnictwa lub zajmuje się wycinaniem drzew i produkcją węgla drzewnego. Brak tam dostępu do bieżącej wody, prądu czy gazu. Dojazd jest wyłącznie drogą żwirową i wyboistą. Komunikacja telefoniczna jest również bardzo utrudniona. W okolicy znajduje się państwowa szkoła podstawowa, lecz o bardzo niskim standardzie. Nie ma natomiast szkoły średniej z internatem, gdzie lokalna młodzież, a szczególnie dziewczęta, mogłaby kontynuować naukę. Ten brak dostępu do edukacji jest jedną z głównych przyczyn ubóstwa tamtejszej ludności, a także generuje problem zawierania małżeństw w bardzo młodym wieku oraz wzrost liczby bardzo młodych, samotnych matek. Przyczynia się to również do rozwoju pandemii HIV/AIDS. Dziewczęta napotykają na wielkie trudności w dostępie do edukacji i z tego powodu, że w tamtejszym społeczeństwie status kobiet jest niższy niż mężczyzn. Ubogiej rodzinie zależy, aby jak najszybciej wydać córkę za mąż, by rodzina męża zapłaciła za nią część majątku. Poza tym, rola dziewcząt w rodzinie jest przede wszystkim służebna: są one wysyłane do pracy w polu, zajmują się młodszym rodzeństwem i pracami domowymi. W tej sytuacji trudno się dziwić, że kształcenie dziewcząt, w które trzeba jeszcze inwestować, wciąż nie jest priorytetem w życiu ubogiej rodziny.
II. PROJEKT DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO OGRANICZENIA SKALI PROBLEMU I OCZEKIWANE REZULTATY.
W związku z powyżej opisaną sytuacją, Chief plemienia Bemba ofiarował Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek część swojej ziemi i zwrócił się z prośbą, by wybudować na tym terenie szkolę średnią z internatem dla dziewcząt. Budowa została rozpoczęta w 2012 roku. Powstał jeden budynek składający się z sześciu sal lekcyjnych oraz jeden budynek sanitarny. W chwili obecnej na ukończeniu znajduje się budowa konwentu dla sióstr, które wkrótce przejmą nadzorowanie budowy, a po jej ukończeniu będą stanowiły kadrę szkoły. Do chwili obecnej tempo budowy jest bardzo wolne, ponieważ brakuje funduszy, dlatego właśnie w imieniu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Niepokalanie Poczętej składam prośbę o wsparcie budowy szkoły w Chamuka (Zambia). Planujemy, aby w tej szkole mogły podjąć dalszą naukę także młode matki, które przerwały ją z powodu ubóstwa lub obowiązków związanych z wychowaniem dziecka. Mamy nadzieję, że dostęp do oświaty podniesie status społeczny dziewcząt, które w znacznej liczbie chcą się uczyć. Umożliwi im to zdobycie konkretnego zawodu - a dzięki temu środków utrzymania - i przyczyni się do zmniejszenia skali ubóstwa. Szkoła ta stałaby się także ośrodkiem oświatowym, w którym mogłyby być organizowane kursy szycia i gotowania dla kobiet, a nawet kursy przedsiębiorczości, które pomogłyby rozwinąć własną działalność gospodarczą. Byłaby także możliwość dokształcania kobiet w zakresie ogrodnictwa, rolnictwa i hodowli zwierząt.
W założeniach, szkoła ma również pomóc w uświadomieniu miejscowej ludności negatywnych konsekwencji masowego wycinania drzew do produkcji węgla drzewnego. Zjawisko to przyczynia się do zmian klimatycznych w skali całego globu. Kolejnym efektem, nie mniej ważnym niż zwiększenie dostępu do edukacji, będzie podniesienie świadomości na temat niebezpieczeństwa zarażenia wirusem HIV, jak również o konieczności zapobiegania mu, wczesnego diagnozowania i podjęcia leczenia przez zarażonych. Pragniemy, aby ta szkoła była dla wszystkich mieszkańców okolicznych wiosek nadzieją na godne życie w Zambii, bez konieczności emigracji.

s. Maria Żywiec, służebniczka NMP „starowiejska”
Stara Wieś - Chamuka, 10.08.2018.
Dar pieniężny można wpłacić na następujące konto:
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP
88124023241111000033146946
z dopiskiem: Na budowę szkoły w Chamuka

 


NA JAMAJCE:

- urządzają salę przedszkolną dla dzieci i od podstaw rozpoczynają pracę, 
- mieszkają w wynajętym domu, potrzebują na opłatę czynszu.


 

W EUROPIE WSCHODNIEJ (na Ukrainie, Moładawii i w Rosji, na Syberii):

- proszą o wsparcie modlitewne i materialne, ponieważ:
- na terenie parafii, w których pracują, docierają do różnych miejsc z katechezą, posługą duszpasterską i charytatywną,  wspomagają ubogie rodziny; dojeżdżają też dalej, jak np. siostry z Angarska do polskiej wioski Wierszyna; 
- prowadzą Centrum Pomocy Rodzinie w Czycie na Syberii, przedszkola, świetlice dla dzieci szkolnych, organizują dla nich „wakacje z Bogiem”; dożywiają i przyodziewają bezdomnych – oprócz pieniędzy, potrzebna jest odzież dla ubogich dzieci oraz w ogóle odzież zimowa, zwłaszcza męska.

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
33 0.037596940994263