Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

EWANGELIA I ROZWAŻANIE
modlitwawdrodze.pl

Pomoc misjom

Siostry na placówkach zagranicznych przede wszystkim potrzebują wsparcia duchowego, jak modlitwa, ofiarowane dobre uczynki czy intencje mszalne. Nieodzowne jest jednak wsparcie materialne, by mogły pomagać potrzebującym z tamtych terenów oraz utrzymać i rozwijać prowadzone dzieła. 

Istnieje wiele form pomocy misjom.

ADOPCJA SERCA - to stała - lub na określony czas, zależnie od możliwości - opieka duchowa i materialna nad dzieckiem z kraju misyjnego. Można porównać ją do bycia matką, ojcem lub siostrą czy bratem – „na odległość”.
Osoba podejmująca to zadanie:
- modli się, ofiarowuje dobre uczynki, zasługi oraz intencje Mszy świętych za to dziecko, by poznawało i kochało Boga,
- wspiera materialnie – pomaga w utrzymaniu tego dziecka: w opłaceniu szkoły, zakupie odzieży, itp., na miarę swoich możliwości, ale systematycznie (np. co miesiąc lub kwartał wpłaca na konto swoją ofiarę; można podejmować ją indywidualnie lub grupowo: z sąsiadami, członkami rodziny, klasą szkolną itp. – kilku ofiarodawców).
W prowadzonych przez siostry przedszkolach i szkołach są też sieroty i ubogie dzieci, które z różnych przyczyn potrzebują tylko tymczasowej pomocy materialnej. Można podjąć adopcję serca takiego właśnie dziecka – „bezimiennie”, nie oczekując na informacje o nim, a także licząc się z tym, że gdy jemu pomoc nie będzie już potrzebna, zostanie ona przez siostry pracujące w danym miejscu przeznaczona dla innego dziecka.

PATRONAT MISYJNY – to stała - lub na określony czas, zależnie od możliwości - opieka duchowa i materialna.
Osoba podejmująca to zadanie nad:

KONKRETNYM MISJONARZEM:
- modli się, ofiarowuje dobre uczynki, zasługi oraz intencje Mszy świętych za niego, by był gorliwym misjonarzem
- wspiera materialnie jego posługę – by miał z czego pomagać biednym ze swojego terenu misyjnego, na miarę swoich możliwości, ale systematycznie (np. co miesiąc lub kwartał wpłaca na konto misyjne swoją ofiarę).
Można to porównać do bycia matką, ojcem, siostrą lub bratem – „na odległość”.

KONKRETNĄ PLACÓWKĄ MISYJNĄ:
Siostry ze względu na różne potrzeby mogą być przenoszone gdzie indziej, ale poszczególne placówki cały czas funkcjonują i realizują podjęte prace. Można więc wspierać placówkę, niezależnie od tego, które siostry aktualnie na niej pracują i jakimi zajmują się podopiecznymi.

WSPIERANIEM FORMACJ MISYJNEJ:
- utrzymaniem postulatu i nowicjatu dla miejscowych powołań, z terenu Afryki.

Wspieranie różnych potrzeb MATERIALNYCH w miejscach, gdzie pracują siostry: są to ofiary na rzecz ubogich; na remonty, bieżące naprawy i budowy; na zakup, naprawy i paliwo do środków transportu na dojazdy do stacji misyjnych (samochodów, motorów), a także na pokrywanie kosztów nauki sióstr zdobywających potrzebne kwalifikacje zawodowe.


KONTAKT Z REFERENTKĄ MISYJNĄ w domu generalnym w Starej Wsi:

Numer telefonu: 13 434 14 76, wewnętrzny: 120;

e-mail: sluzebniczki_misje@pro.onet.pl 


JAK WPŁACAĆ
Ofiary mogą być jednorazowe lub - co jest konieczne przy adopcji serca lub patronacie - systematyczne (co miesiąc, co kwartał lub raz na rok całość) przez dłuższy okres. Jest to zależne od możliwości ofiarodawców. Można też przekazywać ofiary zebrane od grupy osób (klasa szkolna, koło misyjne itp.).

Przy wpłatach na konto misyjne należy podać:
- na jaki są cel: patronat, adopcja, dla kogo itp. (placówki na Syberii, Dom Dziecka w Kasisi i Szpital w Katondwe mają swoje osobne konta, natomiast na inne cele i dla pozostałych placówek wpłaty na konto „misje”, z odpowiednim dopiskiem).

By móc dokonać odliczenia od podatku na koniec roku, przy wpłatach należy:
- zrobić dopisek: „dar na cele charyt.-opiek. lub kultu religijnego (na kaplice, kościoły);
- podać swoje dane (imię, nazwisko, adres). Na prośbę ofiarodawcy przesyłamy potwierdzenie do Urzędu Skarbowego o dokonanych wpłatach.


NASZA WDZIĘCZNOŚĆ

Za każdą modlitwę, duchowe wsparcie i materialną pomoc siostry są niezmiernie wdzięczne. Modlą się codziennie na placówkach ze swoimi podopiecznymi za wszystkich PRZYJACIÓŁ i DARCZYŃCÓW. W Domu Generalnym Zgromadzenia w Starej Wsi jest codziennie odprawiana w intencjach Ofiarodawców nowenna przez przyczynę bł. Edmunda Bojanowskiego, przekazywane są także ofiary na pallotyńskie intencje mszalne za wszystkich PRZYJACIÓŁ MISJI i Zgromadzenia.


NUMERY KONT MISYJNYCH:
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP
Stara Wieś 460, 36-200 Brzozów, skr. Poczt. 66
PEKAO.S.A. I/O Brzozów
Angarsk: 81124023241111000033146975
Brack: 51124023241111001019608609
Czita: 21124023241111000033146988
Kasisi: 44124023241111000033146962 /konto Domu Dziecka w Kasisi/
Katondwe: 28124023241111000033146959 /konto szpitala w Katondwe/
Misje: 88124023241111000033146946

Dla wpłat z zagranicy:
USD: PL 91124023241787001003879295 (z dopiskiem: „na misje” i podaniem konkretnego celu)
EURO: PL 36124023241978001003879077 (z dopiskiem: „na misje” i podaniem konkretnego celu)
SWIFT CODE: PKOPPLPW; BIC;
IBAN: PL(nr konta…)


Zambijski numer konta sierocińca w Kasisi:
STANDARD CHARTERED BANK
MANDA HILL BRANCH
LUSKA
Kasisi Orphanage
8700220552500
Swift code: SCBLZMLX

Misyjne konto s. Barbary Skóra (misjonarki z RPA):
Raitfeisen Bank Polska SA
15 1750 0012 0000 0000 2643 1848


AKTUALNE POTRZEBY:

W AFRYCE:

ADOPCJA SERCA
Siostry proszą o wsparcie dla uczniów z przedszkoli i szkół w Zambii, Malawi, Tanzanii, RPA, których w każdej z placówek jest sporo. W większości przypadków dużą trudność stanowi przysłanie zdjęcia i opisywanie sytuacji każdego z tych dzieci, dlatego siostry będą wdzięczne szczególnie za podjęcie Adopcji Serca „bezimiennie”.

Siostry w Matero w Zambii prowadzące szkołę dla kobiet i dziewcząt oraz przedszkole potrzebują na:
- remont dachu i na naukę dla tych, którzy nie mogą jej opłacić
- żywność, odzież i leki dla najuboższych osób z okolicy.

Siostry ze szpitala w Katondwe (Zambia) potrzebują środków na:
- budowę studni głębinowej dla szpitala i prowadzonego przy szpitalu przedszkola;
- budowę elektrowni wodnej (brak prądu!)
- budowę domów dla studentów medycyny i pielęgniarstwa, przybywających tam na praktyki.
bardzo pilne potrzeby to zakup:
- nowego generatora tlenu (stary się zepsuł i nie da się go naprawić)
- mocnego materiału na prześcieradła, używanych na bieżąco środków do dezynfekcji pościeli, leków i materiałów opatrunkowych oraz żywności dla pacjentów szpitala i ubogich mieszkańców okolicznych wiosek.

AdoMis - Adopcja Misyjnego Seminarzysty
Emmanuel  Mumba urodził się w 1994 r. w Mwavi – par. Katondwe w Zambii, jako najmłodsze dziecko z dziesięciorga dzieci. Tylko jedno z rodzeństwa ukończyło szkołę średnią, żadne nie pracuje zawodowo – wszyscy uprawiają rolę. Rodzice Emmanuela są w wieku emerytalnym (ojciec Thomas Mumba -ur. 1942 r., mama w 1952 r.) i oboje zajmują się uprawą roli. Ojciec od wielu lat jest także katechistą w Mwavi.  Emmanuel  ukończył szkołę średnią dzięki pomocy s. Marii Żywiec. Siostry ze szpitala w Katondwe dawały mu drobne prace do wykonania, by mógł nieco zarobić i w ten sposób ukończył I semestr w seminarium, z bardzo dobrymi wynikami.  W miarę możności siostry nadal go będą wspierać, ale to mało. Nie ma on możliwości zdobycia funduszy na pokrycie kosztów dalszych studiów seminaryjnych. Dlatego będzie wdzięczny, jeśli ktoś zechce go wspomóc – finansowo i modlitewnie, by mógł zostać księdzem. 

Ofiary można wpłacać na konto misyjne zgromadzenia:
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP
Stara Wieś 460, 36-200 Brzozów, skr. poczt. 66
Tel: (13) 43-414-76; e-mail: sluzebniczki_misje@pro.onet.pl
Bank Pekao S. A. I/O Brzozów, Nr 88124023241111000033146946
z dopiskiem: AdoMis Emmanuel- dar na cele charyt.-opiek.

Ofiary można odliczać od podatku – jeśli wpłata będzie z dopiskiem „dar na cele charyt.-opiek.”

Ponadto siostry w Zambii potrzebują:
- wsparcia modlitewnego i materialnego na utrzymanie postulatu i nowicjatu, w którym miejscowe dziewczęta przygotowują się do życia zakonnego,
- środków na wykończenie budowy nowego dom prowincjalnego,
- środków na kształcenie miejscowych sióstr do pracy w szkołach, przedszkolach i szpitalach.

Siostry w RPA potrzebują:
- paliwa na dojazdy do stacji misyjnych (zwłaszcza s. Barbara Skóra),
- środków na żywność i leki dla ubogich w odwiedzanych wioskach,
- funduszy na zakończenie budowy sali przedszkolnej i kaplicy.

NA JAMAJCE :
- urządzają salę przedszkolną dla dzieci i od podstaw rozpoczynają pracę,
- mieszkają w wynajętym domu, potrzebują na opłatę czynszu.

W EUROPIE WSCHODNIEJ (na Ukrainie, Moładawii i w Rosji, na Syberii):
- proszą o wsparcie modlitewne i materialne, ponieważ:
- na terenie parafii, w których pracują, docierają do różnych miejsc z katechezą, posługą duszpasterską i charytatywną,  wspomagają ubogie rodziny; dojeżdżają też dalej, jak np. siostry z Angarska do polskiej wioski Wierszyna; 
- prowadzą Centrum Pomocy Rodzinie w Czycie na Syberii, przedszkola, świetlice dla dzieci szkolnych, organizują dla nich „wakacje z Bogiem”; dożywiają i przyodziewają bezdomnych – oprócz pieniędzy, potrzebna jest odzież dla ubogich dzieci oraz w ogóle odzież zimowa, zwłaszcza męska.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
42 0.085425853729248