Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

EWANGELIA I ROZWAŻANIE
modlitwawdrodze.pl

Federacja

Siostry Służebniczki Wielkopolskie, Starowiejskie, Śląskie i Dębickie tworzą federację.

Wyrazem ich jedności, a także troski o kult Ojca Założyciela, o głębsze poznawanie jego postaci oraz realizację charyzmatu, jest systematyczne włączanie się w inicjatywy i organizowane spotkania.

Ostatnio odbyły się następujące spotkania, z udziałem służebniczek wszystkich zgromadzeń:

Udział w obchodach i inicjatywach Roku Edmundowego

12.11.2013 – Inauguracja roku bł. Edmunda Bojanowskiego (według relacji Radia Watykańskiego): „Spotkaniem w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski zainaugurowano Rok bł. Edmunda Bojanowskiego – założyciela zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny, pedagoga, twórcę ochronek wiejskich i działacza społecznego. Rok bł. Edmunda wiąże się z dwusetną rocznicą jego urodzin, przypadającą w 2014 r. Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski (...) bp Wojciech Polak powiedział: Konferencja Episkopatu Polski podczas zebrania plenarnego we Wrocławiu w 2012 r. podjęła taką decyzję, odpowiadając na przedłożoną biskupom przez Federację Zgromadzeń Sióstr Służebniczek NMP kwestię, przyjęła tę inicjatywę. Rok bł. Edmunda będzie trwał od listopada br. do listopada roku przyszłego.”
W liczne inicjatywy i uroczystości Roku Edmundowego zaangażowały się siostry oraz wiele innych osób na terenie całej Polski, a nawet poza jej granicami.

29.03.2014 – Konferencja pedagogiczna „Rodzina i edukacja wobec zmian cywilizacyjnych – jak znaleźć drogę?”, zorganizowana z inicjatywy Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP przez Starostwo Powiatowe, Miasto Dębica, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego. Odbyła się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy, z udziałem ok. 350 osób.

01.06.2014 – Udział w organizacji zajęć dla dzieci przy Centrum Opatrzności Bożej, w czasie obchodów VII Święta Dziękczynienia przez s. Krystynę Jasińską i siostry z prowincji łódzkiej. W tym roku Pola Wilanowskie były miejscem ogólnopolskiego dziękczynienia za kanonizację św. Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. kardynał Pietro Parolin - Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. Z racji Dnia Dziecka do świętowania zostali szczególnie zaproszeni rodzice wraz z dziećmi, dla których w Centrum Opatrzności Bożej otwarto „Teatrzyk XXI wieku dla Dzieci” i zorganizowano Miasteczko. Przy stolikach rozstawionych przed Namiotem Wdzięczności poświęconm bł. Edmundowi Bojanowskiemu dzieci dostawały „okulary wiary”, które oklejały cechami duchowości bł. Edmunda Bojanowskiego, takimi jak: ufność w Opatrzność Bożą, miłość, serdeczna dobroć, modlitwa, prostota. Mogły również pokolorować rysunek z Ojcem Edmundem, wyrażając wdzięczność za konkretne cechy i wymiary jego świętości. Na zakończenie można było otrzymać opaskę na głowę z napisem: „Świętych aureola przykładem nas woła – chcę być święty jak św. Jan Paweł II i bł. Edmund Bojanowski”. Przez cały czas posługi sióstr wśród dzieci były rozdawane obrazki z modlitwą do Błogosławionego, foldery o zgromadzeniu, a także tekst dziewięciomiesięcznej nowenny w intencjach dzieci za jego wstawiennictwem. W święcie dzieci uczestniczyły także siostry Zambijki, s. Anatonette Chilekwa i Catherine Mutalanshi, które modliły się i śpiewały dzieciom w zambijskim języku.

15.06.2014 – Dziękczynienie na Jasnej Górze z racji 200. rocznicy urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego i 15. rocznicy beatyfikacji, z prośbą o jego kanonizację, z udziałem około 3 tysięcy osób. Licznie przybyły siostry z czterech zgromadzeń służebniczek tworzących Federację, z przełożonymi generalnymi, prowincjalnymi i zarządami. W modlitwie uczestniczyli także przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego, parafii oraz uczniowie i nauczyciele ze szkół, których jest patronem. Obecna była także pani Maria Preisner, w dzieciństwie uzdrowiona przez bł. Edmunda (cud do beatyfikacji) z rodziną. Eucharystii odprawionej o godz. 11.00 na Szczycie Jasnogórskim przewodniczył kard. Stanisław Ryłko - przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich. Mszę św. koncelebrowali m.in.: abp Wojciech Polak - Prymas Polski, bp Edward Białogłowski, bp Jan Wieczorek, bp Kazimierz Gurda i wielu przybyłych księży. Słowa powitania w imieniu ojców i braci paulinów wypowiedział o. Łukasz Buzun, przeor sanktuarium. Podziękowanie zaś złożyła Matka Generalna Beata Chwistek, przewodnicząca Federacji Sióstr Służebniczek.
Przed rozpoczęciem liturgii odbył się koncert muzyczny „Oratorium o bł. Edmundzie Bojanowskim”, w wykonaniu chóru Federacji Zgromadzeń Sióstr Służebniczek NMP, z towarzyszeniem orkiestry kameralnej pod batutą Pawła Adamka.

07.08.2014 – Liturgiczne wspomnienie bł. Edmunda w roku Jubileuszu 200-lecia jego urodzin. Temat sierpniowego spotkania oraz modlitwy w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych dzieci, transmitowanego przez Telewizję Trwam, Radio Maryja i Diecezjalne Radio Rodzina z Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu brzmiał: „Błogosławiony Edmund Bojanowski, opiekun dzieci i wspomożyciel rodzin”. Przed Mszą św. siostry przedstawiły osobę Założyciela, jego charyzmat i opowiedziały o działalności apostolskiej służebniczek, której rozległy zasięg uwydatniły śpiewy wykonane przez nasze siostry z Zambii.
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ordynariusz diecezji rzeszowskiej, ks. bp Jan Wątroba, przewodniczący Rady ds. Rodziny, wraz z ks. bp. Edwardem Janiakiem, ks. bp. Stanisławem Napierałą, ks. bp. Teofilem Wilskim oraz kapłanami diecezji kaliskiej i przybyłymi z pielgrzymami Rodziny Radia Maryja.
Po Mszy św. był Akt zawierzenia św. Józefowi rodzin i dzieci nienarodzonych, a także – przez Matkę Generalną Beatę Chwistek - Federacji Zgromadzeń Sióstr Służebniczek NMP NP z prowadzonymi dziełami i siostrami.
Wieczorna audycja w Radio Maryja z cyklu „Rozmowy niedokończone” poświęcona była także osobie bł. Edmunda Bojanowskiego”, o którym mówiła między innymi s. asystentka Małgorzata Syska - wraz z służebniczką wielkopolską s. Wiktorią Janczy, służebniczką śląską s. Dąbrówką Augustyn, i służebniczką dębicką s. Loyolą Opielą.

08.08.2014 – Wprowadzenia relikwii bł. Edmunda Bojanowskiego do Panteonu Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Na wstępie referat o patriotyzmie bł. Edmunda wygłosił ks. prałat dr Andrzej Gałka, po czym Metropolita Warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz przewodniczył Mszy św., po której nastąpiło ucałowanie relikwii, wniesionych wcześniej w uroczystej procesji przez przewodniczącą Federacji Służebniczek, Matkę Generalną Beatę Chwistek. Wśród zaproszonych gości byli: ks. abp Henryk Hoser, ks. Adam Zelga, proboszcz parafii pw. bł. Edmunda na Ursynowie i inni kapłani. Obecne były wraz z siostrami przełożone generalne zgromadzeń służebniczek - matka Rafała Kisiel z Lubonia, matka Maksymilla Pliszka z Dębicy, matka Józefa Leyk z Wrocławia. W uroczystości wzięli również udział członkowie Stowarzyszenia Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego oraz jego czciciele.

09.08.2014 – Poświęcenie w Luboniu przez abp. Stanisława Gądeckiego ławeczki, na której siedzi bł. Edmund wraz z dziećmi. Po Mszy św. o godz. 19.00 na placu przed Sanktuarium odbył się koncert „Miłość wszystko zwycięża – misterium o bł. Edmundzie Bojanowskim”, autorstwa Huberta Kowalskiego z Krakowa, dyrygenta i kompozytora. Spektakl realizowała grupa ponad 120 wykonawców: aktorów, solistów operowych, wokalistów, muzyków jazzowych i muzyków ludowych. W misterium uczestniczyła orkiestra symfoniczna i chór „ProVobis” a także chóry mieszane i dziecięce specjalnie przygotowane do wykonania tego dzieła. Organizatorami i realizatorami koncertu było Stowarzyszenie „Gloria In Musica” w porozumieniu z siostrami służebniczkami wielkopolskimi. Honorowy patronat przyjął również Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starosta Poznański i Burmistrz Miasta Luboń.

15.11.2014 – Zakończenie Roku Bł. Edmunda Bojanowskiego w Gostyniu. Uczestnicy obchodów spotkali się najpierw w Grabonogu przed dworkiem, w którym urodził się bł. Edmund, by wysłuchać krótkiego programu przygotowanego przez siostry wielkopolskie, po czym wyruszyła procesja z relikwiami do bazyliki na Świętą Górę. W uroczystościach wzięło udział około 1000 sióstr służebniczek, a także kapłani, lokalni samorządowcy, strażacy, nauczyciele i uczniowie szkół noszących imię Błogosławionego, mieszkańcy Grabonoga i okolicznych miejscowości oraz członkowie Stowarzyszenia Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego.
Uroczystej Eucharystii na zakończenie Roku Edmundowego przewodniczył ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i aktualny Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a homilię wygłosił ks. bp Józef Zawitkowski. Po Mszy św. została poświęcona tablica upamiętniającą Teresę Bojanowską, matkę bł. Edmunda, która spoczywa w podziemiach świątyni.
Dopełnieniem programu był koncert dzieci ochronkowych i uczniów szkoły w Piaskach, którzy wykonali „Piosnki wiejskie dla ochronek”, autorstwa bł. Edmunda.

16.11.2014 – Świętowanie w Luboniu 200. rocznicy urodzin bł. Edmunda. Po modlitewnym spotkaniu służebniczek u grobu swego Założyciela i posiedzeniu w poszerzonym składzie Rady Federacji, centralnym punktem uroczystości była Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Wojciech Polak – Prymas Polski. Liturgię poprzedziło czytanie fragmentów z Dziennika bł. Edmunda przez ks. Jacka Zjawina. Wszyscy uczestnicy, wśród których byli przedstawiciele mieszkańców i władz miasta oraz rodzice i dzieci uczęszczające do przedszkola sióstr, zostali także zaproszeni na urodzinowy tort.

13-25.11.2014 – „Dni Edmundowe” na Ursynowie w Warszawie. W ich programie znalazło się, między innymi, oratorium „Benedictus - oratorium in honore beati Edmundi in partes quinque” skomponowane z okazji Roku Edmundowego przez Pawła Buczyńskiego. 21.11.2014 odbyło się sympozjum naukowe zatytułowane „Duchowość – wychowanie - wieś w myśli i praktyce działania bł. Edmunda Bojanowskiego”, a także koncert galowy z udziałem znanych artystów.

18.12.2014 – Sympozjum „Pro Publico Bono”, inaugurujące działalność Łańcuckiej Resursy Obywatelskiej, która między innymi promować będzie wzorce osobowe wychowania patriotycznego, dedykowane było pamięci bł. Edmunda Bojanowskiego – mistrza pracy organicznej z racji 200. rocznicy jego urodzin. Odbyło się ono w Łańcucie, w siedzibie Muzeum Historii Miasta i Regionu. Jako gość honorowy przybyła pani Izabela Dzieduszycka, prezes Stowarzyszenia „Przymierze Rodzin”. Obecni byli między innymi: Marszałek Województwa Podkarpackiego pan Władysław Ortyl oraz władze miasta i powiatu łańcuckiego Podczas spotkania referat wygłosiła s. Małgorzata Syska, przybliżając postać bł. Edmunda – patrioty i społecznika, który odwiedził Łańcut i ponad 150 lat temu zapoczątkował posługę sióstr na tym terenie.

Pokłosiem Roku Edmundowego był również koncert w 16 rocznicę beatyfikacji,

13.06.2015 r. – w Poznaniu, w scenerii Jeziora Maltańskiego widowisko „Przygotuj się na miłość” obejrzało ponad 2 tysiące osób. Autorki tekstów, to Katarzyna Łęcka, Iwona Waksmundzka i Andrzej Ignatowski. Muzykę skomponował założyciel zespołu Varius Manx Robert Janson. Wystąpili piosenkarze: Kuba Badach, Viola Brzezińska, Marek Kaliszuk, Agnieszka Gertner-Polak i Dominik „Doniu” Grabowski oraz aktor Jerzy Zelnik, który czytał teksty bł. Edmunda. Śpiewał też chór dziecięcy „Canzona” z Gośliny Murowanej pod dyrekcją Ady Wtorkowskiej, a akompaniowała Polska Orkiestra Muzyki Filmowej pod dyrekcją ks. Przemysława Pasternaka. Konferansjerem był Szymon Hołownia.

 

Federacja:

służebniczki wielkopolskie - http://www.siostry-maryi.pl/
służebniczki śląskie – http://www.sluzebniczki.pl/
służebniczki dębickie - http://www.bdnp.pl/

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
35 0.062735795974731